Δήλωση Ενδιαφέροντος για εγγραφή / μετεγγραφή στο Ζωγράφειο Σχολείο

 
Συμπληρώστε την παρακάτω δήλωση ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.
Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών / μετεγγραφών επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2651 310 311

2021-2022

Στοιχεία μαθητή/μαθήτριας

Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/τριας

Κηδεμόνες μαθητή/τριας

Ονοματεπώνυμο πατέρα

Ονοματεπώνυμο μητέρας

Με ποιον θέλετε να επικοινωνήσει το σχολείο για να ορίσει συνάντηση ενημέρωσης;

Οι Δηλώσεις ενδιαφέροντος για εγγραφή / μετεγγραφή ταξινομούνται από τη Γραμματεία της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας του Ζωγράφειου Σχολείου (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο) κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής τους. Η υποβολή της Δήλωσης ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται και τη δέσμευση της θέσης για την εγγραφή του/ης ενδιαφερομένου/ης μαθητή/τριας στο Σχολείο μας.
Το σχολείο θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για δύο (2) έτη για ενημερωτικούς σκοπούς και ύστερα θα τα καταστρέψει. Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας επικοινωνώντας στο 2651 310 311 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο edu@zografeio.gr Το Ζωγράφειο Σχολείο προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εφαρμόζει μία ολιστική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνει ότι τα ανωτέρω δεδομένα συγκεντρώνονται για τον σκοπό της ενημέρωσής σας, κατόπιν της εκδήλωσης του ενδιαφέροντος εγγραφής του παιδιού σας στο Σχολείο που ανήκει στην εταιρεία ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. Το Σχολείο μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, ενώ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της ιδιωτικότητας.

Συμπληρώστε