Δημοσιοποιούμε την εγκύκλιο και το σχετικό ΦΕΚ για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων (αφορά απόφοιτους και τελειόφοιτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγκύκλιος εκδίδεται κατόπιν της με αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 ΥΑ (ΦΕΚ 897 Β΄), με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να μελετήσουν τη σχετική εγκύκλιο και το ΦΕΚ με προσοχή!

Συνοπτικά σας αναφέρουμε ότι, για τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων και γνωματεύσεων ισχύουν τα παρακάτω:
– Οι απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, υποβάλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές γνωματεύσεις στο Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με την Αίτηση Δήλωση τους έως και τις 19 Μαρτίου 2021.
Σε περίπτωση που δεν έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνεται η δυνατότητα υποβολής τους (των δικαιολογητικών) το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021.
– Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, υποβάλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές γνωματεύσεις στο Λύκειο που έχουν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021.

Δεδομένου ότι η συμπλήρωση της Αίτησης–Δήλωσης από τους τελειόφοιτους μαθητές θα πραγματοποιηθεί εν μέσω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η Διεύθυνση του Σχολείου οργανώνει τη διαδικασία προσέλευσης, ώστε να υπάρξει χρονική κατανομή των επισκέψεων των αποφοίτων-υποψηφίων στο Λύκειο και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και προστασίας από τον Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά θα πρέπει να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου (edu@zografeio.gr) στο οποίο θα εκδηλώσετε την επιθυμία σας να επισκεφτείτε το Σχολείο για τη συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης και στη συνέχεια θα λάβετε απαντητικό e-mail στο οποίο θα ορίζεται η ακριβής ώρα και ημέρα μετάβασης σας στο Λύκειο. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία…) θα επισκεφτείτε το Σχολείο φέρνοντας μαζί σας το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης (σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και το σχετικό ΦΕΚ για να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.

Τέλος, η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση ρυθμίζει και τον ο τρόπο εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα οι ως άνω υποψήφιοι δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του άρθρου 13Α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην Αίτηση – Δήλωση. Εάν οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πιστοποιηθούν με προσωρινή κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα, εξετάζονται προφορικά.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Διαβάστε το σχετικο ΦΕΚ κάνοντας κλικ ΕΔΩ