Επίσκεψη στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Ιωαννίνων πραγματοποίησε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 αντιπροσωπεία μαθητών του Ζωγράφειου Σχολείου Ελληνο-Αυστριακής Αγωγής, οι οποίοι στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας – ACSTAC, που διοργανώνει το Anatolia College, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής αλλά και των εργαστηρίων της. Στο πλαίσιο της διδακτικής επίσκεψης, οι μαθητές επισκέφτηκαν το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, όπου παρακολούθησαν τη διαδικασία εξαγωγής DNA από το ανθρώπινο αίμα και βίωσαν την εμπειρία της μελέτης των βλαστοκυττάρων, καθώς και της χρήσης οπτικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση και τη μέτρηση των κυττάρων. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και ενημερώθηκαν για τα σχετικά πρωτόκολλα, ενώ εντυπωσιάστηκαν από το σύγχρονο εξοπλισμό αλληλούχισης νέας γενιάς που διαθέτει το εργαστήριο και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ολόκληρου του γενετικού υλικού ενός οργανισμού.
Το Ζωγράφειο Σχολείο Ελληνο-Αυστριακής Αγωγής ευχαριστεί θερμά τον κ. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή της Ιατρικής Γενετικής και Ανθρώπινης Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και τους ερευνητές του εργαστηρίου για την αποδοχή της συνεργασίας και την ενημέρωση-εκπαίδευση των μαθητών του Σχολείου μας.