Με επιτυχία και εφαρμογή πρωτοποριακών ιδεών συνοδεύτηκε η συμμετοχή δύο ομάδων μαθητών της Α’ τάξης Λυκείου του Ζωγράφειου Λυκείου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό “Generation Next” του Ιδρύματος Vodafone. Οι μαθητές αξιοποιώντας την πλατφόρμα του προγράμματος που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την επιστήμη, σε εξωσχολικά online STEM Labs και μια σειρά νέων virtual εκπαιδεύσεων, έχοντας ως βάση τις υψηλού επιπέδου γνώσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες που καθημερινά λαμβάνουν στο Σχολείο, εμπνεύστηκαν, πειραματίστηκαν και δημιούργησαν, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους δύο πρωτοποριακές εφαρμογές Android.

Η πρώτη ομάδα αποτελούμενη από τους/ις μαθητές/τριες: Θεολόγου Μ., Μαλαγάρη Ν., Περούλη Χ. και Τάτση Κ. δημιούργησε μια εφαρμογή Android με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποστολής SMS μετακίνησης στο 13033, που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δει την πρόγνωση του καιρού για όλη την Ελλάδα.

Η δεύτερη ομάδα αποτελούμενη από τους/ις μαθητές/τριες: Διαμάντη Σ., Ζώη Ν., Κόκκαλη Ν. και Λιάμη Δ. δημιούργησε μια εφαρμογή Android με σκοπό τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων του χρήστη, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία εξόδων.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές μας για την επιτυχή συμμετοχή τους στο υπέροχο ταξίδι στο μικροσύμπαν του Generation Next!

 

Στα links που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα video που δημιούργησαν οι μαθητές της κάθε ομάδας για να παρουσιάσουν τις εφαρμογές τους.