Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ζωγράφειου Σχολείου είναι σύμφωνος με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, τη φιλοσοφία, τις αρχές, τις αξίες και τους σκοπούς που υπηρετεί η ίδρυση και λειτουργία του Σχολείου. Έχει συνταχθεί, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης του Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και έχει εγκριθεί από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου, καθώς και από τους Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευσης με βάση το άρθρο 37, Β.4692/2020.

Το περιεχόμενό του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ζωγράφειου Σχολείου διαφοροποιείται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο), έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους μαθητές του Ζωγράφειου Σχολείου, βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των κηδεμόνων των μαθητών μας και είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Σχολείου. Η τήρηση του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των κηδεμόνων τους.

Για να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ζωγράφειου Γυμνασίου, κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ζωγράφειου Λυκείου, κάντε κλικ ΕΔΩ