Συνεργασία του Ζωγράφειου Σχολείου με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ζωγράφειο Σχολείο υποστηρίζει έμπρακτα τους μαθητές του στην επιλογή προγραμμάτων σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ανάλογα με την προτίμησή τους από έμπειρους εκπαιδευτικούς συμβούλους.

Γι αυτό σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχουμε στους μαθητές του το ερωτηματολόγιο επαγγελματικών ενδιαφερόντων «ΑΡΙΑΔΝΗ», το οποίο προσαρμόστηκε στην εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική πραγματικότητα, ώστε να είναι επιστημονικά κατάλληλο για διάθεση στο μαθητικό πληθυσμό.

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων «ΑΡΙΑΔΝΗ» αποτελεί ένα σύγχρονο, έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα για την αξιολόγηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μαθητών και είναι αποτέλεσμα πολυετών ερευνών ομάδας επιστημόνων εξειδικευμένων στην επαγγελματική συμβουλευτική.

 • Δίνει βαθμολογία για 16 διαφορετικές ομάδες επαγγελμάτων
 • Ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αγορά εργασίας
 • Είναι ένα προσαρμοστικό ερωτηματολόγιο, καθώς ανάλογα με τις απαντήσεις του μαθητή εμφανίζονται επιπλέον ερωτήσεις για να εξεταστεί ο βαθμός ενδιαφέροντος του μαθητή για συγκεκριμένες υποομάδες επαγγελμάτων
 • Υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης 30 επιπλέον υποομάδων επαγγελμάτων
 • Το ερωτηματολόγιο γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Μπορεί να γίνει μέσω οποιουδήποτε web browser τόσο σε desktops/laptops όσο και σε φορητές συσκευές με δυνατότητες αφής, όπως tablets/smartphones
 • Είναι εύκολο στη χρήση
 • Δίνει άμεσα αποτελέσματα
 • Είναι σύντομο (μέσος χρόνος συμπλήρωσης: 20’ – 30’)
 • Γίνεται έλεγχος της συνέπειας των απαντήσεων
 • Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου δίνεται στο σύμβουλο αναλυτική έκθεση με σκιαγράφηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και ενδεικτικά επαγγέλματα του μαθητή και γίνεται η ανάλυση αυτών κατόπιν ραντεβού με γονείς και μαθητές.