Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που θα εξεταστούν γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (περίοδος Μαΐου-Ιουνίου) κατά το σχολικό έτος 2023-24.
Δείτε το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη, κάνοντας κλικ στο link που ακολουθεί: