ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Εσωτερική χρήση
Όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται στο προσωπικό της εταιρείας και συμπληρώνονται από αυτόν τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας ο οποίος έχει συμβατική ισχύ. Συμπλήρωμα του Κανονισμού εργασίας αποτελούν διαδικασίες και γενικές ή ειδικές οδηγίες οι οποίες θα ανακοινώνονται εγγράφως και θα ισχύουν για όλο το προσωπικό ή μέρος αυτού, μέσα στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος της εταιρείας.
Για να διαβάσετε τον Κανονισμό Εργασίας-Εσωτερική χρήση, κάντε κλικ ΕΔΩ