Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) το με αριθμό πρωτ. 19392/2023 έγγραφο με θέμα: «Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023-2024».
Τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έγγραφο, μπορείτε να τις διαβάσετε κάνοντας κλικ στο παρακάτω link: