Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) θα πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειο που φοιτούν (ή αποφοίτησης για τους απόφοιτους/ες υποψήφιους/ες) Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Η προθεσμία για φέτος ορίζεται έως και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 για όλους τους/ις υποψηφίους/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευση της δεν θα γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.
Ο/Η υποψήφιος/α (μαθητής/τρια ή απόφοιτος/η) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε κατεβάζοντάς την από το διαδίκτυο, είτε την παραλαμβάνει από το Σχολείο μας. Στη συνέχεια θα συμπληρώσει την Αίτηση-Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέλθει στο Σχολείο για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της (οι τελειόφοιτοι έχοντας μαζί τους μια φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς και να γνωρίζουν το επώνυμο της μητέρας τους γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες / οι απόφοιτοι έχοντας μαζί τους το Απολυτήριο Λυκείου, μια φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς και να γνωρίζουν το επώνυμο της μητέρας τους γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες).
Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω link:
Για να κατεβάσετε την Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κάντε κλικ στο παρακάτω link:
Σχετικά με την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (κατηγορία 5%) για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες στο παρακάτω link:
Στα e-mail επικοινωνίας των υποψηφίων (τελειοφοίτων και αποφοίτων) του Σχολείου μας έχει σταλεί μήνυμα με αναλυτικές πληροφορίες και όλα τα σχετικά έγγραφα.