Μια ξεχωριστή εμπειρία βίωσαν οι μαθητές της Δ΄ Τάξης του Ζωγράφειου Δημοτικού Σχολείου στη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας. Κατανοώντας την ανάγκη να δείχνουν πάντα την ευγένεια και το σεβασμό τους προς τους συμμαθητές τους, τους δασκάλους τους, τους συγγενείς τους, το περιβάλλον, τα ζώα αλλά και προς τον κάθε συνάνθρωπο μας είτε είναι γνωστός τους είτε όχι, γιόρτασαν στην Αγγλική Γλώσσα τη φετινή Ημέρα Τυχαίων Πράξεων και Καλοσύνης. Αφού πρώτα περιέγραψαν πολλές πράξεις καλοσύνης που καθημερινά κάνουν, συμφώνησαν ότι, πολλές φορές αρκεί ακόμα και ένα μόνο χαμόγελο για να μοιράσουν τη χαρά και την καλοσύνη τους. Στη συνέχεια κατέγραψαν στην Αγγλική Γλώσσα κάποιες από τις καλές πράξεις τους κάνοντας χρήση του ενεργητικού τους λεξιλογίου αλλά και της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.