Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr  η προκύρηξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15:00 της Παρασκευής 17-02-2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Αστυνομικά τμήματα και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας.
Τη σχετική Προκήρυξη μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ στο παρακάτω link:https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A17%CE%A1%CE%9A46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%9C7%CE%9E?inline=true