Από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  με το σύστημα των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.
Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 έως και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.
Ακολουθεί η σχετική Προκήρυξη την οποία θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά οι ενδιαφερόμενοι.