ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ

Τίτλος Θέσης: Καθηγητής Φυσικής ΠΕ 04.01

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Email: z.job.edu@gmail.com

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση Γερμανικής/Αγγλικής γλώσσας

ΧΗΜΙΚΟΣ

Τίτλος Θέσης: Καθηγητής Χημείας ΠΕ 04.02

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Email: z.job.edu@gmail.com

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση Γερμανικής/Αγγλικής γλώσσας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Τίτλος Θέσης: Καθηγητής Μαθηματικών ΠΕ 03

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση Γερμανικής/Αγγλικής γλώσσας

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Τίτλος Θέσης: Φιλόλογος ΠΕ 02

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Emailz.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση     Γερμανικών/Αγγλικών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Τίτλος Θέσης: Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ 86

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση Γερμανικών/Αγγλικών

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Τίτλος Θέσης: Δάσκαλος ΠΕ 70

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 4

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Δημοτικό.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση Γερμανικών/Αγγλικών

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

Τίτλος Θέσης: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση Γερμανικών/Αγγλικών,

Τόπος διαμονής: Άρτα – Φιλιππιάδα

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τίτλος Θέσης: Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 06

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Emailz.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση     Γερμανικών/Αγγλικών

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τίτλος Θέσης: Καθηγητής Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ 05

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση Γερμανικών/Αγγλικών

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Τίτλος Θέσης: Καθηγητής Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ 07

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου.

Συνεκτιμώμενα: Διδακτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί τίτλοι, γνώση Γερμανικών/Αγγλικών

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Τίτλος Θέσης: Λογιστής

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών, Λογιστικής ή Διοίκησης  ΕπιχειρήσεωνΣυνεκτιμώμενα: Προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικής/Γερμανικής γλώσσας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τίτλος Θέσης: Γραμματειακή Υποστήριξη

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Πτυχίο ΑΕΙ, Χρήση Η/Υ, Άριστη γνώση Γερμανικής γλώσσας, Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Συνεκτιμώμενα: Προϋπηρεσία

ΟΔΗΓΟΣ

Τίτλος Θέσης: Οδηγός Δ’ Κατηγορίας

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Οδηγός λεωφορείου 

Συνεκτιμώμενα: Προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Τίτλος Θέσης: Καθαριστής

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Υπεύθυνος καθαριότητας 

Συνεκτιμώμενα:

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ

Τίτλος Θέσης: Επιστάτης

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χώρα: Ελλάδα

Πόσες προσλήψεις: 1

Email: z.job.edu@gmail.com

Υποβολή βιογραφικού: ΝΑΙ

Περιγραφής θέσης εργασίας: Επιστάτης, συντήρηση εγκαταστάσεων