Τεράστια επιτυχία πέτυχαν οι μαθητές του Ζωγράφειου Σχολείου στις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του αυστριακού φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας ÖSD, καθώς όλοι όσοι εξετάστηκαν στα επίπεδα από Α1 έως C2 κατάφεραν όχι απλά να περάσουν τις εξετάσεις αλλά και να συγκεντρώσουν υψηλές βαθμολογίες.
Η επιτυχία των μαθητών μας αποκτά ιδιαίτερη αξία, αν αναλογιστούμε τις δυσκολίες που προκάλεσε την περασμένη σχολική χρονιά η πανδημία, όμως το Ζωγράφειο Σχολείο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και παρείχε στους μαθητές του υψηλές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 9 Μαΐου 2021 στις εγκαταστάσεις του Ζωγράφειου Γυμνασίου-Λυκείου, ύστερα από διαρκείς αναβολές της εξεταστικής του Δεκεμβρίου του 2020, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν.
Το ÖSD είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής γλώσσας από το Αυστριακό κράτος και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδίδει, αναγνωρίζονται παγκοσμίως και από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα και δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Τα αρχικά ÖSD έχουν διπλή σημασία: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Αυστριακό δίπλωμα γερμανικής γλώσσας) αλλά και Österreich – Schweiz – Deutschland (Αυστρία – Γερμανία – Ελβετία). Το ÖSD είναι μέλος της ALTE (www.alte.org) Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη και οι εξετάσεις ÖSD αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του Profile Deutsch.
Τα πιο θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις ÖSD.