“ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ”

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το “ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ” αποτελεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ποιοτικό και αποτελεσματικό,  που προσαρμόζεται στα δεδομένα μιας σύγχρονης και συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, στόχος μας είναι:

  • Τα παιδιά μας να αποκτήσουν εκείνα τα γνωστικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να μετασχηματίζουν τη γνώση και να την  αξιοποιούν σε μεταγνωστικό επίπεδο.
  • Να διαμορφώσουμε τους κοσμοπολίτες του αύριο, οι οποίοι θα αφομοιώνουν δημιουργικά την εθνική πολιτιστική κληρονομιά επαναπροσδιορίζοντας αξίες και ανάγκες.
  • Οι μαθητές να αξιοποιούν πολιτισμικά στοιχεία άλλων πολιτισμών διαμορφώνοντας το προφίλ που αρμόζει στον σύγχρονο άνθρωπο.
  • Μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και ομαδοσυνεργατικών πρακτικών, να μάθουν να στέκονται κριτικά απέναντι στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.
  • Με την ανθρωπιστική παιδεία, την αισθητική, περιβαλλοντική και αθλητική αγωγή να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών.
  • Οι μαθητές μας, ακολουθώντας την ακαδημαϊκή πορεία που επιθυμούν, να  έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
  • Να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την επιτυχία και την ευτυχία στη ζωή.

Το “ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ” αποτελεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ποιοτικό και αποτελεσματικό,  που προσαρμόζεται στα δεδομένα μιας σύγχρονης και συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ του ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μέσα από τη δημιουργία ενός  εκπαιδευτικού πυρήνα με άρτια οργάνωση που έχει ως στόχο την διαπαιδαγώγηση και την πολύπλευρη εκπαίδευση και μόρφωση των μαθητών, στο “ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ” καθημερινά παρέχουμε εκπαιδευτικό έργο υψηλών προδιαγραφών.

Έχοντας ως βάση τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, διαθέτουμε σήμερα ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο). Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, η έμφαση δίδεται είτε στις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες (Δημοτικό-Γυμνάσιο) είτε μετατοπίζεται στον κυρίως γνωστικό τομέα (Λύκειο), με στόχο την επιτυχή πρόσβαση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το “ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ” διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις με αίθουσες, εργαστήρια και χώρους που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας των μαθητών μας.

Τα σχολεία στεγάζονται σε ξεχωριστές -για την κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης- σύγχρονες εγκαταστάσεις, το Γυμνάσιο-Λύκειο στη Δουρούτη Ιωαννίνων και το Δημοτικό Σχολείο στο Σταυράκι Ιωαννίνων, προσφέροντας ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον ευρωπαϊκών προδιαγραφών για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Οι άνετες και φωτεινές αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια φυσικών επιστημών και πληροφορικής, οι βιβλιοθήκες, οι χώροι εκδηλώσεων, υποδοχής, διοίκησης, οι αύλειοι χώροι, οι εγκαταστάσεις για αθλοπαιδιές, μαζί με τον τεχνικό ψηφιακό εξοπλισμό διδασκαλίας, καθημερινά φιλοξενούν και εξυπηρετούν ένα μεγάλο αριθμό μαθητών που βιώνουν μια εκπαίδευση και αγωγή υψηλού επιπέδου, σε συνθήκες πραγματικής ασφάλειας.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στο “ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ” δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης για τους μαθητές μας και καθημερινά η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν άοκνες προσπάθειες, προκειμένου το μαθητικό δυναμικό να είναι απόλυτα ασφαλές στο χώρο του Σχολείου.

Σε κάθε διάλειμμα υπάρχουν υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, που είναι επιφορτισμένοι με την επιτήρηση όλων των χώρων του Σχολείου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό λειτουργεί, οι εγκαταστάσεις του φυλάσσονται.

Στο “ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ” λειτουργεί εντός της σχολικής μονάδας Ιατρείο με εξειδικευμένο νοσηλευτή και γιατρό εφημερίας.